Ir al contenido

Ir al menú secundario

Itexhtiigo Aak Jehová

ixil

¿Kam nukusaʼbʼela aqʼal chiibʼebʼal qatineʼ tukʼ kufamilia?

¿Kam nukusaʼbʼela aqʼal chiibʼebʼal qatineʼ tukʼ kufamilia?

¿Kamal la aaleʼ uvaʼ...

  • ... saʼiibʼ?

  • ... puaj?

  • ... o umaʼtoj kam?

 U BIBLIAEʼ NITALEʼ

«Achvebʼal chit unqʼa uxhchileʼ uveʼ ni abʼin viyol u Tiixheʼ. As ninima.» (Lucas 11:28, U Akʼ Testamento tu Kuyolbʼal.)

¿KAM LA TULBʼE UVAAʼ KULOCHPEʼ?

La chit kusaʼ veʼt qibʼ (Efesios 5:28, 29).

La chit kuxoʼni veʼt qibʼ (Efesios 5:33).

Bʼaʼn chit veʼt qatineʼ la ibʼaneʼ (Marcos 10:6-9).

 ¿MOJ LA UCH KUNIMAT UVEEʼ NITAL U BIBLIAEʼ?

Uu, at kaʼvaʼl kam nikʼuchun:

  • Aak Tiixheʼ kʼujbʼan tetz u familiaeʼ. U Bibliaeʼ nitaleʼ uvaʼ «u Tiixheʼ viBʼaal unqʼa tenameʼ skajayil» (Efesios 3:14, 15). Tu kaʼtaj yol, at unqʼa familiaeʼ tan Aak Jehováeʼ kat cheesan. ¿Kam stiʼ la kuxh qaʼ uvaaʼ sukukʼuʼl?

    Itzʼabʼaxhtuʼ: valko eechbʼut umaʼl bʼaʼnla echubʼal as nasaʼ ootzitaʼ kam atkuʼ xoʼl, ¿abʼil la chʼoti ste? Anchiteʼ, te u xaoleʼ kat bʼanon.

    Echat kuxh umpajte, asoj nasaʼ ootzitaʼ kam txumbʼal la chiibʼisan axh tukʼ afamilia, la chʼoti te u xaoleʼ kat cheesan u familiaeʼ, Aak Jehováeʼ (Génesis 2:18-24).

  • Latzʼ oʼ tiʼ Aak Tiixheʼ. La txakoneʼ unqʼa itxumbʼal Aak Jehováeʼ seeʼ tukʼ afamilia asoj la chukeʼ tu Biblia, «tan ni tok Aak ilil setiʼ» (1 Pedro 5:6, 7). Aak Jehováeʼ nisaʼ Aak uvaʼ bʼaʼn chit qatineʼ. As u txumbʼaleʼ nitaʼ Aak sqej la chit txakoni (Proverbios 3:5, 6; Isaías 48:17, 18).

 CHʼOTIJEʼ SEE

¿Kam la unbʼaneʼ aqʼal uvaʼ in umaʼl bʼaʼnla tzumel, ixqel o bʼaala?

La lej vitzaqʼbʼebʼaleʼ tu Biblia tu EFESIOS 5:1, 2 tukʼ COLOSENSES 3:18-21.