¿Kamal la aaleʼ uvaʼ...

  • ... umaʼl uʼj at itxumbʼal naj stuul?

  • ... umaʼl uʼj at chuliʼm yol stuul?

  • ... Viyolbʼal Aak Tiixheʼ?

 U BIBLIAEʼ NITALEʼ

«As jankʼal chit viyol u Tiixheʼ uveʼ tzʼibʼamal kan, as Tiixheʼ kat aqʼon itxumbʼal unqʼa uxhchileʼ tiʼ itzʼibʼaleʼ.» (2 Timoteo 3:16, U Akʼ Testamento tu Kuyolbʼal.)

¿KAM LA TULBʼE UVAAʼ KULOCHPEʼ?

La kulej u jikla tzaqʼbʼebʼaleʼ tiʼ unqʼa nimla chalaj chʼot tziʼeʼ nukubʼaneʼ sqiʼ (Proverbios 2:1-5).

At veʼt umaʼl kulochbʼal uvaʼ la chʼijin oʼ junqʼii (Salmo 119:105).

At veʼt umaʼl kutxʼebʼoʼm sukuvatzbʼen (Romanos 15:4).

 ¿MOJ LA UCH KUNIMAT UVEEʼ NITAL U BIBLIAEʼ?

Uu, at oxvaʼl kam nikʼuchun:

  • Aʼchiteʼ yeʼ niyaatibʼ. Umaʼl 40 naj kat tzʼibʼan u Bibliaeʼ tu umaʼl 1.600 yaabʼ. Poro kuxh yeʼl chajnaj kat tootzi tibʼ kajayil, u Bibliaeʼ yeʼxhkam niyaatibʼ as tiʼ kuxh chʼiʼtil kam niyolonkat uvaʼ nimtalcheʼ.

  • Jik chit niyolon unqʼa tzʼibʼan tetzeʼ. Tul nitzʼibʼ unqʼa aatzʼibʼeʼ tiʼ vitenameʼ ataj kam yeʼ nital chajnaj. Poro unqʼa tzʼibʼan tetz u Bibliaeʼ kajayil kat talkan chajnaj, kuxh vitenameʼ o chajnaj kat el toj (2 Crónicas 36:15, 16; Salmo 51:1-4).

  • Unqʼa iprofecíaseʼ nitel viʼtoj. Umaʼl 200 yaabʼ tiʼkan iqul maʼtik talatkan u Bibliaeʼ uvaʼ laik sojsal u naʼyla tenameʼ Babilonia (Isaías 13:17-22). As jit kuxh taʼneʼ, pet kat talkan umpajte kam ibʼii u najeʼ laik sojsan as kam laik tulbʼe naj isojsaleʼ (Isaías 45:1-3).

    At kaʼtaj profecías tu Bibliaeʼ as kat chit el viʼtoj sjununilaj. Aʼeʼ taveeʼ la kutxʼebʼ tiʼ umaʼl uʼj uvaʼ at Viyolbʼal Aak Tiixheʼ stuul (Lucas 1:70).

 CHʼOTIJEʼ SEE

¿Kam la tulbʼe Viyolbʼal Aak Tiixheʼ unlochpeʼ?

La lej vitzaqʼbʼebʼaleʼ tu Biblia tu ISAÍAS 48:17, 18 tukʼ 2 TIMOTEO 3:16, 17.