Unqʼa quʼjeʼ aʼ eqʼomalkat eltzan tu u Bibliaeʼ as la uch eqʼotkuʼtzan tu maas umaʼl 200 yolbʼal, tukʼ jatvatzul kuxh yolbʼal tetz xaol yeʼ nitabʼineʼ U uʼjeʼ La Atalaya nikʼuch sqʼej kam tokebʼal unqʼa kameʼ nipal cheel vatz u Txʼavaʼeʼ echeʼ nital unqʼa profeciaeʼ tu u Bibliaeʼ, unqʼa bʼaʼnla yoleʼ tiʼ u tijleʼm Aak Tiixheʼ nitaʼ iyakʼil unqʼa xaoleʼ as niyakʼinsa u kʼujlebʼal kukʼuʼleʼ tiʼ aak Jesucristoeʼ. U ¡Despertad! nikʼuch sqʼej kam la qʼulbʼe qeesat qibʼ vatz unqʼa txojla kameʼ at junqʼii as niloch oʼ tiʼ qʼoksat qʼaama tiʼ uveeʼ nitaltzi Aak Tiixheʼ tiʼ uvaʼ at veʼt bʼaʼn as chiibʼichil tu umaʼl akʼ vatz Txʼavaʼ tuk ibʼaneʼ.

Txaa umaʼl yolbʼal tzitzaʼ as aqʼ clic tu ‹‹Chukaj›› tiʼ eelat unqʼa revistaeʼ veʼ at tu u yolbʼaleʼ vaaʼ tukʼ unqʼa formatoeʼ veʼ at veʼt elchʼuʼl.