Jun yaabʼ, unqʼa itexhtiigo Aak Jehováeʼ nibʼan chajaak nimla chalaj kʼulibʼ tetz oxvaʼl qii. Tu unqʼa asambleaeʼ vaaʼ nitaqʼpu discursos tukʼaj video veʼ nichusun bʼanla chaj txumbʼal tiʼ u Bibliaeʼ. Umaʼt ileʼ, nibʼanax entrevista as kʼuchuvatz uveʼ nikʼuchun sqej kam la qulbʼe qoksat titxaʼk unqʼa ibʼekʼ Aak tiixheʼ tu kutiichajil. Nukusaʼ uvaʼ la oon axh. Yeʼl puaj nimolpu tzitziʼ.