Ir al contenido

Itexhtiigo Aak Jehová

Txaa uma’l yolb’al ixil

¿Kam stiʼ la kuxh chuspu u Bibliaeʼ?

Vaʼl ilochat u Bibliaeʼ nimalaj xaol vatz kajayil u Txʼavaʼeʼ tiʼ ilejat itzaqʼbʼebʼal unqʼa chʼot tziʼeʼ nim talcheʼ. ¿Moj la saʼ uvaʼ axh umaʼj unqʼa xaoleʼ veeʼ?

¿Kam tuch unqʼa kuchusbʼaleʼ tiʼ u Bibliaeʼ?

Unqʼa itexhtiigos Aak Jehováeʼ ootzimal chit chajaak vatz kajayil u Txʼavaʼeʼ tan nitaltzi chajaak chusbʼal tiʼ Bíblia oy kuxhtuʼ. Saji kam nitulbʼel ibʼancheʼ.

¿Kam nituch tu unqʼa kureunioneʼ?

Saji unqʼa qatimbʼaleʼ nituchkat reunión as ila kam nukubʼan tzitziʼ.

Jaj umaʼl chusbʼal tiʼ Biblia

Chus eebʼ tiʼ u Bibliaeʼ oy kuxhtuʼ as tu hooraeʼ as tu atimbʼaleʼ la saʼkat.

Unqʼa kʼulbʼalibʼ tetz unqʼa itexhtiigos Aak Jehová

Ootzi katil nukukʼulkat qibʼ as kam tuch unqʼa kukʼulbʼalibʼeʼ.

Vatz kajayil u Txʼavaʼeʼ

  • Nimla chalaj tenam uvaʼ atkat unqʼa itexhtiigo Aak Jehováeʼ: 240

  • Itexhtiigo Aak Jehováeʼ: 8.457.107

  • Chusbʼal kat aqʼax tiʼ u Bibliaeʼ: 10.071.524

  • Xaol uvaʼ kat ikʼultibʼ tiʼ tulsat vikamebʼal aak Jesúseʼ sikʼuʼl: 20.175.477

  • Jat tʼuubʼul unqʼa itexhtiigo Aak Jehováeʼ: 120.053