Re listi urun ti o winọrọn

Re listi uṣẹ okeeji

Oṣẹri Jihova

Itsekiri

Ukpejọ ti Ẹnẹ ka Ṣe Kpọdọn

Man nubara ukpejọ ti ẹnẹ ka ṣe kpọdọn. Fẹ gba ri ubo ọkan ti o kpinma uwo ti ẹnẹ kele kpejọ.

Fẹ gba Man Ubo ti o Kpinma Uwọ

KPE KỌ

UKPEJỌ

Ubo tie ni Vidio: Ukpejọ ti Oṣẹri Jihova ka ṣe kpọdọn

Man urun ti o ṣe ti uma irẹye gidijẹ gba ka re uge kpatakiri we.