Re listi urun ti o winọrọn

Re listi uṣẹ okeeji

Oṣẹri Jihova

Itsekiri

Aghan Olelekraist?

Aghan Olelekraist?

In. Ẹnẹ Olelekraist rẹẹn teri urun ghaanwe:

  • Ẹnẹ kpa tin gba lele ẹkọ biri uṣe Jisọs Kraist.—1 Pita 2:21.

  • Ẹnẹ kpe e ni ọrọnfọ gin Jisọs re ṣe iṣẹfa uye, gin: “ni ẹye we dede onomirẹn ee winọrọn ti Oriṣẹ mu ṣi gbẹ irẹye ti ẹnẹ kele nemi ye.”—Uṣe 4:12.

  • Ira ti oniye man da Oṣẹri Jihova, a wa gba-omi gbẹ ẹ ni ọrukọ Jisọs.—Matiu 28:18, 19.

  • Ẹnẹ ka guiṣẹ ni ọrukọ Jisọs.—Jọn 15:16.

  • Ẹnẹ kpe e ni ọrọnfọ gin Jisọs re ṣe Olori, wẹrẹ ọnẹ ti a fẹsẹn di o nẹ aṣẹ ni origho ọnọkẹnrẹn dede.—1 Kọrint 11:3.

Dẹreke, ni ewe gidijẹ, ẹnẹ ṣe ukanrin kuri ẹbu usẹn mirẹn ti a kpe Olelekraist. Ni ewe ọfọ, ẹnẹ ḳpe e ni ọrọnfọ gin Baibol kọ irẹye gin Jisọs Ọtọn Oriṣẹ rẹẹn, ee ṣe ẹwẹlẹ ọkan ni Oriṣẹ mẹẹta ti o ṣe okan (Triniti). (Mak 12:29) Ẹnẹ ee kpe wun ọrọnfọ gin ukpẹn ee ka ku, ẹnẹ ee kpe wun ọrọnfọ gin urun wi Baibol ti o mughan gin Oriṣẹ ka ṣe irẹye uya ti o ni ni ọrọn akpadidẹn gbegberegbe. Kẹnrẹnfọ, ẹnẹ ee kpe wun ọrọnfọ gin o yẹle di irẹye ti o ṣe ọlọgua ni usẹn ka nẹ akpuja ti o wa gbe aghan go ju ira mirẹn.—Ẹklisiastis 9:5; Ẹsikiẹl 18:4; Matiu 23:8-10.