Re listi urun ti o winọrọn

Aghan Ro Gin Aghan We Nọkan Re Ṣe Irẹye ti o Wa Ye?

Aghan Ro Gin Aghan We Nọkan Re Ṣe Irẹye ti o Wa Ye?

In-in. Uma irẹye gidijẹ ti ee ṣe Oṣẹri Jihova ti o kalẹ ọru-ọdọn gidijẹ ti o bọghọ kọkọ wa nẹ ẹwọ-ayẹ ti aghan wa gba ye. Baibol gin ni e̱ye titon ti Oriṣe na ṣi “irẹye dede, ti o san, biri ti o buru dede ra wa ji sẹnji.” (Uṣe 24:15) Gbadatulu u, irẹye gidijẹ ti o kalẹ biri-ọjo-ghawe kpe wa wa gba a sẹn Oriṣẹ, aghan kẹnrẹn wa nẹ uye. Biri o man te gha dede, gbigba ẹjọ ni ubara ọnẹ ti o wa ye biri ti ee wa ye ee ṣe uṣẹ ẹnẹ. Uṣẹ ẹrẹn jọlọ wi ẹwọ Jisọs.—Jọn 5:22, 27.