Re listi urun ti o winọrọn

Re listi uṣẹ okeeji

Oṣẹri Jihova

Itsekiri

Aghan Nẹ Ọlọgua Usẹn ti Aghan ka San Iwẹn Gbẹ?

Aghan Nẹ Ọlọgua Usẹn ti Aghan ka San Iwẹn Gbẹ?

Oṣẹri Jihova lele ewe usẹn Olelekraist ni ọru-odọn ọṣọgua, aghan ee nẹ ẹṣi ti a mu akpuja biri ẹwu usẹn gbẹ biri ti aa mu gbẹ. Aghan dede ti o gba-omi re ṣe ọjuṣe ti a fẹsẹn ti o nẹ akpẹn ni wiwowo ọfọ Oriṣe biri kikọ irẹye. Biri a jọlọ ọ ṣi, ṣiṣi 100 irẹye re ka wi ujọ Oṣẹri Jihova ọkan-ọkan. Ni ujọ ọkan-ọkan, ẹkẹnrẹn ti o to agba ni ti ẹmi re winọrọn ṣe uṣẹ “ọnaarẹ” wẹrẹ ẹgharẹ. (Taitọs 1:5) Aa ka san iwẹn gbẹ aghan.