Re listi urun ti o winọrọn

Bokọ Aghan te Ri Ogho ti Aghan Gba Ṣe Uṣẹ?

Bokọ Aghan te Ri Ogho ti Aghan Gba Ṣe Uṣẹ?

Ogho ti Oṣẹri Jihova gba ayẹ-ino-aghan mu ṣi owun ẹnẹ gba ṣe uṣẹ iyẹn rire wiwowo. Ira ti ẹnẹ man gbarajọ aa ka gbe ẹsete rẹn jubọghọ di a mu ogho ni, aa ka gin di ikẹnẹkun mu alẹ ọkan akpẹn-mẹẹgua wa. (Matiu 10:7, 8) Dẹ, ẹkpetin ti a wa mu ogho ni winọrọn ni ubo ti ẹnẹ kele gbarajọ. Oniye-ki-oniye ti o man fẹ mu ogho ṣi nemi mu ogho ni i. Ẹnẹ ee ka wowo ọrukọ irẹye ti o mu ogho ṣi.

Urun ọkan ti o ṣe ti ogho ti ẹnẹ ka lo gba kere re: ẹnẹ ee nẹ ọlọgua usẹn ti a san iwẹn gbẹ. Gbadatulu u, aa san ogho gbẹ Oṣẹri Jihova di aghan rẹn kuri inọli ra wọ inọli, uli-usẹn ẹnẹ ka kere. Ogho-ki-ogho ti a mu re ọfisi Oṣẹri Jihova ti o wi ẹri kẹnẹkunto ghaanwe, owun a lo gba mu utiẹyin gbẹ ira ti iṣiba-ẹye ba, irẹye ti a nẹ re ẹri omirẹn ra ṣe uṣẹ Oriṣẹ biri ọjuṣẹ ti o ka gua ẹri jubọghọ, a gba ogho we kọ uli-usẹn ni ẹri ti o winọrọn fun nọ gba wa, a gba ogho we printi gba ko Baibol biri iwe Olelekraist re ẹri mirẹn.

Kẹnẹkun wa da ero gbẹ ara ro tabi ẹkpetin ẹkpale ro, wẹrẹ ti ẹye we dede, wẹrẹ meeji we dede o fẹ mu ogho ni. Kuri ira a wo ira ujọ ọkan-ọkan ka yiyẹn biri a te lo ogho we gbẹ ira ti wi ujọ rẹn.