Re listi urun ti o winọrọn

Nikọ Re Se ti Aghan Gba Rẹn Kuri Ẹgẹrifo Ra Wọ Ẹgẹrifo Sin?

Nikọ Re Se ti Aghan Gba Rẹn Kuri Ẹgẹrifo Ra Wọ Ẹgẹrifo Sin?

Jisọs ka gin gbẹ olele ro di ‘aghan re ra ba irẹye ni ubo dede di aghan sọ aghan da olele ro.’ (Matiu 28:19, 20) Ira ti won gba ran aghan ti o ṣọgua ṣe olele ro, Jisọs ka gin di aghan ka re uli irẹyẹ. (Matiu 10:7, 11-13) Ti Jisọs gba ku kuro, olele ro ni ọru-ọdọn ọṣọgua rẹn ka kpe winọrọn jẹ uṣẹ we ni ‘ugbamugba biri kuri inọli ra wọ inọli.’ (Uṣe 5:42; 20:20) Ẹnẹ winọrọn lele ewe ti Olelekraist ọṣọgua ghaanrẹn lo, kẹnrẹnfọ, ẹnẹ ri man gin wiwowo ọfọ we kuri ẹgẹrifo ra wọ ẹgẹrifo ọrọnrọn ewe ti ẹnẹ wa gba ri irẹye ba fọ rẹẹn.