Ubirọ ti a Ka Birọ ni Ubara Oṣẹri Jihova ni Ira Gidijẹ

Ubo tie ni vidio: Uṣẹ Iyen Rire Wiwowo ti Oṣẹri Jihova ṣe ni Ẹye we Dede

Gho urun ti o ṣe ti a gba lo awa biliọn gidijẹ biri owun-aja ọru gidijẹ gbẹ uṣẹ we.

Ubo tie ni vidio: Uṣẹ Iyen Rire Wiwowo ti Oṣẹri Jihova ṣe ni Ẹye we Dede

Gho urun ti o ṣe ti a gba lo awa biliọn gidijẹ biri owun-aja ọru gidijẹ gbẹ uṣẹ we.

Ubo tie ni vidio: Biri Oṣẹri Jihova te Ri Ogho Gba ṣe uṣẹ we

Gho biri a te ṣe utiẹyin biri biri a te mu ogho ṣi ni ẹye we dede.

Zionist Owun Oṣẹri Jihova Ṣe?

Inọ Baibol ukpeọrọnfọ ẹnẹ te wa, ee gbe ira aja ọkan go ju ira aja omirẹn.

Oṣẹri Jihova Nẹ Ukpeọrọnfọ ni Jisọs?

Ro ni ubara urun ti o ṣe ti ukpeọrọnfọ ni Jisọs gba wọrun gbẹ Olelekraist nitọrọnfọ.

Oṣẹri Jihova ka Mu Ayẹ gbẹ Usẹn Omirẹn?

Kọ gba man biri ayẹ mimu ṣi te mu ọrọnrọn olelekraist ghan irẹye.

Nesin Re Mu Usẹn Oṣẹri Jihova wa?

Rọ gba man urun ti ee gba ṣe usẹn titọn Charles Taze Russell mu wa.

Bokọ Oṣẹri Jihova te Ri Ogho ti Aghan Gba Ṣe Uṣẹ?

Kọ gba man urun ti o ṣe ti uṣẹ iyẹn rire wiwowo gba winọrọn won ni ni uwan ti aa ka gbe ẹsete rẹn jubọghọ wẹrẹ gba birọ akpẹn mẹẹgua.

Oṣẹri Jihova Nẹ Ọlọgua Usẹn ti Aghan ka San Iwẹn gbẹ?

Oṣẹri jihova nẹ ẹṣi ti o nẹ akpuja usẹn biri ti ee nẹ? Nesin a fẹsen gba ran ra ṣe uṣẹ Oriṣẹ?

Bokọ a te Ṣe Urun ni Ujọ Oṣẹri Jihova?

Fẹ gba man biri a te sin biri biri a te da-ẹkọ ni ujo ẹnẹ.

Oṣẹri Jihova ka Mu Ẹyin Ja Irẹye ti ee Si Biri Aghan Wi Usẹn Ọkan?

Irabọbọ, o yẹle di a le oniye, o nemi ṣe utiẹyin gbẹ ọnẹ ti a le gba ludẹ wa ni ujọ.

Nikọ Re Ṣe ti Oṣẹri Jihova Gba Rẹn kuri Ẹgẹrifo Ra Wọ Ẹgẹrifo Sin?

Kọ gba man urun ti Jisọs gin di aghan ti ọ ṣọgua lele e ṣe.

Nikọ re ṣe ti Oṣẹri Jihova gba kpe re ubo irẹye ti o nẹ usẹn?

Nikọ re ṣe ti ẹnẹ gba kpe re ubo irẹye ti o nẹ usẹn aghan sin?

Nikọ Re Ṣe Ẹkọ Baibol?

Gho iwaran ubirọ ni ubara ẹkọ Baibol ọfẹ ti ẹnẹ ka mu gbẹ irẹye.

Olelekraist Owun Oṣẹri Jihova Ṣe?

PẸnẹ biẹ gho biri ẹnẹ te ṣe ukanrin kuri ẹbu usẹn mirẹn ti a kpe Olelekraist.

Oṣẹri Jihova Ẹṣi Usẹn Ira America?

Gho urun mẹẹrẹn ni ubara ugbajọ we ti o wi ẹri gidijẹ.

Zionist Owun Oṣẹri Jihova Ṣe?

Inọ Baibol ukpeọrọnfọ ẹnẹ te wa, ee gbe ira aja ọkan go ju ira aja omirẹn.