Re listi urun ti o winọrọn

Ọfisi Biri Biri Wo Wa te Rẹnjubọghọ

Ẹnẹ gba arayinyọn kpe ẹ di wo wa rẹn ọfisi ẹnẹ biri ubo ti ẹnẹ kele printi jubọghọ. Fẹ gba man ubo ti ọfisi ẹnẹ gha biri ira ti a gba rẹn ẹ jubọghọ.

 

Britain

Watch Tower

The Ridgeway

LONDON

NW7 1RN

ENGLAND

+44 20-8906-2211

Ira ti a wa gba rẹn jubọghọ

Mọnde ra to Fraide

9:45 a.m.; 1:15 p.m.; 3:00 p.m.

Ira ti urẹn we wa gba: awa 1.5

Urun ti o yẹle di wo man

Kpọdọn, a ka printi magazin biri broṣọ ti o bọghọ uma 200 gba ka ko o re ẹri 100 ni ẹye we jubọghọ. Ẹgho ti a gba kpa-ita winọrọn kẹnrẹn: “The Bible in Britain.” (Baibol ni Britain.)

Danlodu broṣọ ọmọna ti wo wa gba rẹn jubọghọ.