Re listi urun ti o winọrọn

Nikọ o gba San di a Kọ Baibol?

Nikọ o gba San di a Kọ Baibol?

Kọ gba man biri Baibol wa te mu utiẹyin gbẹ rẹ gba man iwaran ubirọ kpatakiri ni ubara udoẹye.