Re listi urun ti o winọrọn

Nikọ re ka ṣi ni a man Winọrọn kọ Baibol?

Nikọ re ka ṣi ni a man Winọrọn kọ Baibol?

Gho biri ẹnẹ te ṣe ẹkọ Baibol ọfẹ ẹnẹ.