Re listi urun ti o winọrọn

Re listi uṣẹ okeeji

Re listi urun dede ti o winọrọn

Oṣẹri Jihova

Itsekiri

Bible Book Introduction Videos

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba Wewe Matiu

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba Wewe Matiu

Kọ ni ubara ẹkoko urun ti o wi iwe Matiu, ọṣọgua ni iwe iyẹn rire mẹẹrẹn ghaanrẹn ni Baibol.