Re listi urun ti o winọrọn

Re listi urun dede ti o winọrọn

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba Wewe Akun Jẹrimaya

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba Wewe Akun Jẹrimaya

Kelegue ni ọfọ ararirọ biri ugbejule ti o wi iwe Akun Jẹrimaya.