Re listi urun ti o winọrọn

Re listi urun dede ti o winọrọn

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba Wewe Ẹsikiẹl

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba Wewe Ẹsikiẹl

Ọfọ kelegue ni ubara iwe Ẹsikiẹl, iwe ti o jọlọ gbe usẹn Oriṣẹ go.