Re listi urun ti o winọrọn

Re listi urun dede ti o winọrọn

Ofọ ọṣọgua ti a gba wewe Ẹsta

Ofọ ọṣọgua ti a gba wewe Ẹsta

Ni ewe ti o ya, gho urun ti o ṣi, ukale ti o kele ṣi,biri ọghan iwe ti o yinyẹn biri Ẹsta te gba ẹdọn soro gbẹ ira Oriṣẹ.