Magazin ẹkọ Baibol, ti ẹnẹ ṣelẹfun winọrọn ni owun-aja ti o bọghọ 150. Watchtower gba ejuriri ti o wi Baibol gba wewe alẹ urun ti o winọrọn ṣi ni ẹye biri-ọjọ-ghawe. O gba iyẹn rire Oye Oriṣẹ mu ukoẹmi gbẹ irẹye. O fẹ di irẹye nẹ ukpeọrọnfọ ni Jisọs Kraist. Awake! wewe biri ẹnẹ a te gba ọgua ẹkpikomẹ ira ẹnẹ we. O fẹ di ẹnẹ gbe ẹmi le inaṣi ti Ọlẹda naṣi ni ubara ẹye titọn ti o nẹ aratutun biri ikirimọ.