Re listi urun ti o winọrọn

Re listi uṣẹ okeeji

Oṣẹri Jihova

Itsekiri

Magazin Watchtower biri Awake!

Magazin ẹkọ Baibol, ti ẹnẹ ṣelẹfun winọrọn ni owun-aja ti o bọghọ 150. Watchtower gba ejuriri ti o wi Baibol gba wewe alẹ urun ti o winọrọn ṣi ni ẹye biri-ọjọ-ghawe. O gba iyẹn rire Oye Oriṣẹ mu ukoẹmi gbẹ irẹye. O fẹ di irẹye nẹ ukpeọrọnfọ ni Jisọs Kraist. Awake! wewe biri ẹnẹ a te gba ọgua ẹkpikomẹ ira ẹnẹ we. O fẹ di ẹnẹ gbe ẹmi le inaṣi ti Ọlẹda naṣi ni ubara ẹye titọn ti o nẹ aratutun biri ikirimọ.

 

Maa ke. Urun egbe eyi ee wi Intanẹt ni owun-aja rẹ biri-ọjọ-ghawe.

Wo wa ri urun ti o winọrọn ni owun-aja we ni peji ghaanwe