Re listi urun ti o winọrọn

Bokọ ẹnẹ a Kele ri Iwaran Ubirọ Kporo-Kporo ni Ubara Udoẹye?

Bokọ ẹnẹ a Kele ri Iwaran Ubirọ Kporo-Kporo ni Ubara Udoẹye?

Iwaran ghaan wi . . .

  • ẹwọ irẹye ti o to ọnaarẹ?

  • ẹwọ irẹye ti o jọlọ kọ iwe?

  • Baibol?

 ỌYA-BAIBOL ỌKAN KA GIN GBẸ ORIṢẸ

“Mu oye gbẹ mi . . . Ọfọ rẹ ọrọnfọ rẹẹn.”—Sam 119:144, 160, New World Translation.

Baibol winọrọn gba iwaran gbẹ uma irẹye.

Wo fẹ ṣe ọkan ni ẹbu aghan?

Wẹbsait jw.org/its nemi tin uwọ ẹyin.

RỌ urun ti o wi Intanẹt

GHO vidio ti ita ro ti Baibol wa

DANLODU iwe-ẹkọ

 TI BOKỌ NI UBIRỌ KPORO-KPORO GHAANWE RE KAN UWỌ ARA JU?

  • Nikọ ẹnẹ teri ro wi ẹye we?

  • Oriṣẹ ẹnẹ wa dẹbi gbẹ teri ẹnẹ jẹ-uya?

  • Nikọ re ṣi ni wo man ku

Fẹ iwaran ti Baibol gba ni ubirọ ghaan ni jw.org/its.

(Re BIBLE TEACHINGS › BIBLE QUESTIONS ANSWERED)