Re listi urun ti o winọrọn

Re listi uṣẹ okeeji

Oṣẹri Jihova

Itsekiri

Rentin Oriṣẹ di Wo Gba Nemi Kalẹ Gbegberegbe

URUN TI WO NEMI DANLODU