Re listi urun ti o winọrọn

Re listi uṣẹ okeeji

Oṣẹri Jihova

Itsekiri

Nikọ re ka mu arayinyọn ni ẹbi?

URUN TI WO NEMI DANLODU