Fiọ diọ bhi uhọnmhọn-ota

Ye Uyumhin nọnsi Jesu Re

Ye Uyumhin nọnsi Jesu Re

Ukpe-ukpe, ọle Esali Jehova rẹ sikoko lu ayere ọsi uyumhin nọnsi Jesu beji ọle yọle nan rẹ ha lu ọle. (Luke 22:​19, 20) Mhan tie uwẹ nin uwẹ dọ deba mhan bhi ọne iluemhin kpataki nan. Bhi ọne iluemhin, uwẹ dẹ luẹ emhin bhi uwedẹ nin Jesu rẹ nyẹnlẹn bi uyumhin nọnsọle.