Fiọ diọ bhi uhọnmhọn-ota

Fiọ diọ bhi uri uhọnmọn-ọta

Bezẹle Nin Jesu Da Yu?

Bezẹle Nin Jesu Da Yu?

Baibo da rẹman ebezẹle nin uyumhin nọnsi Jesu da yi emhin kpataki. Uyumhin nọnsọle mhọn ebi ọ lu?