Hoppa beint í efnið

Leiðbeiningar fyrir samkomuna Líf okkar og boðun

Leiðbeiningar fyrir samkomuna Líf okkar og boðun

Efnisyfirlit

 

Grein

Inngangur

 2

Fjársjóðir í orði Guðs

 3

Leggðu þig fram við að boða trúna

 4

Líf okkar í kristinni þjónustu

 5

Niðurlagsorð

 6

Leggðu þig fram við að lesa og kenna

 7

Leiðbeiningar

 8

Ræðutími

 9

Heimsókn farandhirðis

 10

Vikan sem svæðis- eða umdæmismót er haldið

 11

Minningarhátíðarvikan

 12

Umsjónarmaður samkomunnar Líf okkar og boðun

 13

Fundarstjóri samkomunnar Líf okkar og boðun

 14

Umsjónarmaður öldungaráðsins

 15

Aðstoðarleiðbeinandi

 16

Fleiri kennslustofur

 17

Myndskeið

 18

1. Samkoman Líf okkar og boðun skal haldin eins og lýst er í eftirfarandi leiðbeiningum og ritinu Líf okkar og boðun – vinnubók fyrir samkomur. Bjóða ætti öllum boðberum að taka að sér nemendaverkefni. Aðrir sem sækja reglulega safnaðarsamkomur geta tekið þátt ef þeir eru sammála kenningum Biblíunnar og líf þeirra samræmist kristnum frumreglum. – be bls. 282.

 2. Inngangur: 3 mínútur eða skemur. Eftir söng og bæn segir fundarstjóri samkomunnar fáein orð til að vekja áhuga á því sem er á dagskrá, meðal annars spurningunni sem kemur fram á Svarblaði fyrir samkomuna Líf okkar og boðun.

 3. Fjársjóðir í orði Guðs:

  • Ræða: 10 mínútur. Þema og yfirlit yfir tvö eða þrjú aðalatriði sem tiltekin eru í vinnubókinni. Öldungur eða hæfur safnaðarþjónn flytur ræðuna. Þegar byrjað er að lesa nýja biblíubók er sýnt myndband til að kynna hana. Ræðumaðurinn getur bent á hliðstæður með myndskeiðinu og þemanu. Hann á þó að gæta þess að fara yfir atriðin sem koma fram í vinnubókinni. Eftir því sem tíminn leyfir ætti hann líka að nýta sér myndirnar og viðbótarefni úr Biblíunni sem er sérstaklega gert til að skýra betur efnið sem er til umfjöllunar.

  • Gröfum eftir andlegum gimsteinum: 8 mínútur. Öldungur eða hæfur safnaðarþjónn sér um þennan dagskrárlið sem er í formi spurninga og svara án inngangs eða  niðurlags. Hann getur skipt tímanum fyrir spurningarnar fjórar niður samkvæmt þörfum safnaðarins. Spyrja skal samt allra fjögurra spurninganna. Hann getur líka ákveðið hvort nauðsynlegt sé að lesa öll biblíuversin sem vísað er til í fyrstu tveimur spurningunum. Hvert svar ætti ekki að vera lengra en hálf mínúta.

  • Biblíulestur: 4 mínútur eða skemur. Þetta nemandaverkefni er í höndum bróður. Nemandinn les upp úthlutað efni án inngangs eða niðurlags. Fundarstjóri samkomunnar hjálpar nemendunum að lesa eðlilega, lipurlega, af nákvæmni, með skilningi og réttum merkingaráherslum, raddbrigðum og málhléum.

  4. Leggðu þig fram við að boða trúna: 15 mínútur eða skemur. Í þessum hluta samkomunnar fá allir tækifæri til að æfa sig og auka hæfni sína í að boða trúna og kenna. Nemendur ættu að byggja verkefni sín í fyrstu heimsókn og endurheimsókn á tillögum að umræðum sem birtast á forsíðu Líf okkar og boðun – vinnubók fyrir samkomur. Boðberar geta ákveðið hvort þeir kynna rit eða sýna myndskeið úr verkfærakistunni. Líf okkar og boðun – vinnubók fyrir samkomur setur tímamörk fyrir hvert nemendaverkefni og gefur stundum nánari leiðbeiningar. Nemendur þurfa ekki að bæta við efni til þess eins að fylla upp í tímann. Vel útfærð sýnidæmi gætu endað mínútu fyrr eða meir miðað við tímamörk. Öldungar geta fengið nemendaverkefni eftir aðstæðum.

  • Myndskeið með tillögum að umræðum: Fyrstu þrjár vikur mánaðarins verður sýnt eitt myndskeið, sem er tillaga að umræðum, og rætt um það. Þessi myndskeið fjalla um fyrstu heimsókn, fyrstu endurheimsókn og aðra endurheimsókn. Fundarstjóri samkomunnar Líf okkar og boðun stýrir umræðunum.

  • Fyrsta heimsókn: Bróður eða systur er falið að sjá um þetta nemendaverkefni. Aðstoðarmaðurinn ætti að vera af sama kyni eða úr fjölskyldu nemandans. Hann og aðstoðarmaðurinn geta setið eða staðið. Nemandinn ætti að heilsa eins og venja er á svæðinu. Nota ætti tillögu að umræðum sem grunn að samtalinu.

  • Fyrsta endurheimsókn: Bróður eða systur er falið að sjá um þetta nemendaverkefni. Aðstoðarmaðurinn ætti ekki að vera af gagnstæðu kyni. (km97 5 bls. 2) Nemandinn og aðstoðarmaðurinn geta setið eða staðið. Nemandinn ætti að sýna hvað hægt er að segja þegar farið er í endurheimsókn til einhvers sem sýndi áhuga í fyrstu heimsókn. Nota ætti tillögu að umræðum sem grunn að samtalinu.

  • Önnur endurheimsókn: Bróður eða systur er falið að sjá um þetta nemendaverkefni. Aðstoðarmaðurinn ætti ekki að vera af gagnstæðu kyni. (km97 5 bls. 2) Nemandinn og aðstoðarmaðurinn geta setið eða staðið. Nemandinn ætti að sýna hvað hægt er að segja þegar farið er í endurheimsókn til einhvers sem sýndi áhuga í fyrstu endurheimsókn. Nota ætti tillögu að umræðum sem grunn að samtalinu.

  • Biblíunámskeið: Bróður eða systur er falið að sjá um þetta nemendaverkefni. Aðstoðarmaðurinn ætti ekki að vera af gagnstæðu kyni. (km97 5 bls. 2) Nemandinn og aðstoðarmaðurinn geta setið eða staðið. Þetta atriði ætti að sýna hluta úr biblíunámskeiði sem hefur verið komið af stað. Ekki er þörf á inngangi eða niðurlagi nema nemandinn sé að vinna að þjálfunarlið um annað hvort. Það er í lagi að lesa allt úthlutað efni en það er ekki nauðsynlegt. Leggja ætti áherslu á góða kennslu.

  • Ræða: Fela skal bróður það verkefni að flytja ræðu fyrir söfnuðinn.

   5. Líf okkar í kristinni þjónustu: 15 mínútur. Fyrst er sunginn söngur og síðan er í þessum hluta einn eða tveir dagskrárliðir sem hjálpa áheyrendum að fylgja orði Guðs. Nema annað sé tekið fram má fela öldungum eða hæfum safnaðarþjónum þessi verkefni. Þegar rætt er um þarfir safnaðarins ætti öldungur þó að sjá um verkefnið.

  • Safnaðarbiblíunám: 30 mínútur. Hæfur öldungur á að sjá um þetta verkefni. (Hæfir safnaðarþjónar gætu séð um atriðið ef fáir öldungar eru í söfnuðinum.) Öldungaráðið ákveður hverjir eru hæfir til að stjórna safnaðarbiblíunáminu. Þeir sem eru valdir til þess ættu að koma efninu sem best til skila með því að halda sér innan tímamarka, leggja áherslu á lykilvers og hjálpa viðstöddum að kunna að meta hagnýtt gildi efnisins. Gagnlegar ráðleggingar má finna í leiðbeiningum um stjórn Varðturnsnámsins. Nota ætti mismunandi stjórnendur og lesara í hverri viku ef það er hægt. Ef fundarstjóri samkomunnar Líf okkar og boðun telur þörf á að stytta námið þarf stjórnandinn að ákveða hvernig hann gerir það. Hann gæti ákveðið að sleppa lestri á sumum greinum.

  6. Niðurlagsorð: 3 mínútur eða skemur. Fundarstjóri samkomunnar rifjar upp atriði sem voru sérstaklega gagnleg á samkomu kvöldsins og kynnir stuttlega það sem er á dagskrá í næstu viku. Hann ætti að nefna atriði sem er að finna á Svarblaði fyrir samkomuna Líf okkar og boðun. Hann gæti nefnt eitthvað sem verður rætt á næstu samkomu eins og spurningu sem verður svarað. Ef tími leyfir gæti hann minnt á hvaða nemendur verða með verkefni í næstu viku. Nema annað sé tekið fram á fundarstjóri samkomunnar að lesa upp tilkynningar og nauðsynleg bréf í lok samkomunnar. Ekki á að lesa tilkynningar á sviðinu um hefðbundnar upplýsingar eins og skipulag á boðuninni og hreingerningar heldur nota til þess upplýsingatöfluna. Ef fundarstjórinn sér fram á að tíminn nægir ekki til að lesa upp nauðsynlegar tilkynningar eða bréf ætti hann að biðja bræðurna, sem eru með verkefni á samkomunni undir liðnum Líf okkar í kristinni þjónustu, að stytta mál sitt eftir þörfum. (Sjá  5. og  9. grein.) Samkomunni lýkur með söng og bæn.

 7. Leggðu þig fram við að lesa og kenna: Frá og með vikunni sem hefst 7. janúar 2019 ætti fundarstjóri samkomunnar Líf okkar og boðun að nota Kennslubæklinginn þegar hann leiðbeinir og hrósar nemendum. Í Líf okkar og boðun – vinnubók fyrir samkomur er innan sviga aftan við hvert nemendaverkefni tilvísun í þjálfunarliðinn sem nemandinn á að nota við undirbúninginn. Í fyrstu viku hvers mánaðar ræðir fundarstjórinn við áheyrendur um einn þjálfunarlið í Kennslubæklingnum. Liðurinn „Skráðu framfarir“ er ætlaður nemandanum, fundarstjórinn ætti ekki að skrá þar athugasemdir.

  8. Leiðbeiningar: Eftir hvert nemendaverkefni notar fundarstjóri samkomunnar Líf okkar og boðun um það bil mínútu til að hrósa nemandanum og gefa honum leiðbeiningar byggðar á Kennslubæklingnum. Fundarstjórinn nefnir ekki þjálfunarliðinn þegar hann kynnir nemendaverkefnið. Þegar verkefninu er lokið og hann hefur hrósað eftir því sem við á getur hann nefnt þjálfunarliðinn og sýnt fram á hvernig nemandinn stóð sig vel eða nefnt vingjarnlega hvers vegna gæti verið gagnlegt að vinna áfram að sama þjálfunarlið. Fundarstjórinn getur líka nefnt aðra þætti við verkefnið ef hann telur að það gæti gagnast nemandanum eða áheyrendum. Nánari uppbyggilegar leiðbeiningar, byggðar á Kennslubæklingnum eða Boðunarskólabókinni, um viðeigandi þjálfunarlið eða eitthvað annað má veita nemandanum einslega eftir samkomuna eða síðar. – Sjá frekari leiðbeiningar um hlutverk umsjónarmanns samkomunnar Líf okkar og boðun og aðstoðarleiðbeinanda í  grein 13 og  16.

     9. Ræðutími: Enginn sem er með verkefni á samkomunni Líf okkar og boðun ætti að fara fram yfir úthlutaðan tíma. Hið sama er að segja um leiðbeiningar fundarstjórans. Stöðva ætti nemendur háttvíslega ef þeir fara fram yfir tímamörkin. Ef aðrir þátttakendur fara fram yfir tímann ætti aðstoðarleiðbeinandinn að ræða við þá einslega. Öll samkoman ásamt söngvum og bænum á að taka eina klukkustund og 45 mínútur.

 10. Heimsókn farandhirðis: Þegar farandhirðir heimsækir söfnuðinn á dagskráin að fara fram eins og lýst er í vinnubókinni Líf okkar og boðun en með eftirfarandi undantekningum: Safnaðarbiblíunámið fellur niður og í staðinn flytur farandhirðirinn 30 mínútna þjónusturæðu. Fyrir þjónusturæðuna rifjar fundarstjóri upp helstu atriði samkomunnar, minnist á það sem verður á dagskrá í næstu viku, les nauðsynlegar tilkynningar og bréf og kynnir síðan farandhirðinn. Eftir þjónusturæðuna lýkur farandhirðirinn samkomunni með söng að eigin vali. Ekki á að flytja nemendaræður á tungumáli safnaðarins í öðrum kennslustofum í heimsókn farandhirðis. Tungumálahópur getur haldið samkomur sínar meðan á heimsókn farandhirðis stendur í umsjónarsöfnuðinum. Hópurinn sameinast söfnuðinum fyrir þjónusturæðu farandhirðisins.

 11. Vikan sem svæðis- eða umdæmismót er haldið: Engar safnaðarsamkomur eru haldnar í vikunni sem svæðis- eða umdæmismót eru haldin. Safnaðarmenn ættu að fara yfir samkomuefnið, sem er á dagskrá, annaðhvort einir eða með fjölskyldunni.

 12. Minningarhátíðarvikan: Samkoman Líf okkar og boðun er ekki haldin þegar minningarhátíðin er á virkum degi. En auðvitað er samansöfnun daginn sem minningarhátíðin er haldin.

  13. Umsjónarmaður samkomunnar Líf okkar og boðun: Öldungaráðið velur öldung til að hafa umsjón með samkomunni Líf okkar og boðun. Hann sér um að samkoman sé vel skipulögð og haldin í samræmi við þessar leiðbeiningar. Hann þarf að eiga góð samskipti við aðstoðarleiðbeinandann. Þegar umsjónarmaður samkomunnar fær í hendur Líf okkar og boðun – vinnubók fyrir samkomur fyrir hvern mánuð á hann að úthluta nemendaverkefnum fyrir mánuðinn. (Sjá  4. grein.) Úthluta skal nemendaverkefnum að minnsta kosti þrem vikum áður en þau eru á dagskrá og nota til þess eyðublaðið Verkefni á samkomunni Líf okkar og boðun (S-89).

 14. Fundarstjóri samkomunnar Líf okkar og boðun: Fundarstjóri er valinn fyrir hverja viku til að stýra samkomunni Líf okkar og boðun. (Ef öldungar eru fáir má eftir þörfum nota hæfa safnaðarþjóna.) Hann undirbýr inngangs- og niðurlagsorð og stýrir umræðum um myndskeið þar sem sýnd er tillaga að umræðum eða kynntur er nýr þjálfunarliður í Kennslubæklingnum. Hann kynnir líka alla dagskrárliðina. Ef öldungaráðið er fámennt má vera að hann annist fleiri kennsluverkefni á samkomunni. Athugasemdir hans milli atriða ættu að vera mjög stuttar. Öldungaráðið ákveður hvaða öldungar séu hæfir til að fara með þetta hlutverk. Öldungarnir, sem valdir eru, ættu yfirleitt að skiptast á að vera fundarstjórar. Ef aðstæður leyfa mætti umsjónarmaður samkomunnar vera fundarstjóri oftar en hinir öldungarnir sem valdir eru. Ef öldungur er hæfur til að stjórna safnaðarbiblíunáminu er hann líklega einnig hæfur til að vera fundarstjóri á samkomunni. Hafið þó í huga að öldungurinn, sem er fundarstjóri á samkomunni, ætti að gefa þeim sem eru með nemendaverkefni, gagnlegar leiðbeiningar á kærleiksríkan hátt. Fundarstjórinn ætti einnig að sjá til þess að samkomunni ljúki á réttum tíma. (Sjá  6. og  9. grein.) Ef fundarstjórinn vill og það er pláss má hafa hljóðnema á hljóðnemastandi á sviðinu sem hann notar til að kynna næsta dagskrárlið meðan bróðirinn, sem sér um það verkefni, er að koma sér fyrir á sviðinu. Eins getur verið að fundarstjórinn vilji sitja við borð meðan nemandi sér um biblíulesturinn og verkefni eru flutt í Leggðu þig fram við að boða trúna. Það getur sparað tíma.

  15. Umsjónarmaður öldungaráðsins: Umsjónarmaður öldungaráðsins úthlutar öllum verkefnum á samkomunni Líf okkar og boðun nema nemendaverkefnunum. Hann ákveður einnig hvenær öldungar, sem öldungaráðið hefur valið, eru fundarstjórar. Í samvinnu við umsjónarmann samkomunnar Líf okkar og boðun sér hann til þess að alltaf sé á upplýsingatöflunni verkefnalisti fyrir alla samkomuna.

  16. Aðstoðarleiðbeinandi: Ef þess er kostur er æskilegt að velja öldung, sem er reyndur ræðumaður, í þetta hlutverk. Aðstoðarleiðbeinandinn leiðbeinir einslega og eftir þörfum þeim öldungum og safnaðarþjónum sem eru með verkefni á sviðinu. Þetta gildir um verkefni á samkomunni Líf okkar og boðun, opinbera fyrirlestra og að stjórna eða lesa í Varðturnsnáminu eða safnaðarbiblíunáminu. (Sjá  9. grein.) Ef margir öldungar í söfnuðinum eru færir ræðumenn og kennarar geta þeir sinnt þessu verkefni eitt ár í senn. Aðstoðarleiðbeinandinn þarf ekki að gefa leiðbeiningar eftir hvert einasta verkefni.

 17. Fleiri kennslustofur: Ef nógu margir nemendur eru skráðir má vera með fleiri kennslustofur. Í hverri kennslustofu ætti að vera hæfur leiðbeinandi, helst öldungur. Ef þörf krefur má fela mjög hæfum safnaðarþjóni að annast þetta verkefni. Öldungaráðið á að ákveða hverjir skulu fara með þetta verkefni og hvort leiðbeinendur skiptist á eða ekki. Leiðbeinandinn á að fylgja leiðbeiningunum í  8. grein. Ef kennt er í fleiri kennslustofum á að biðja nemendur að ganga til sinnar kennslustofu eftir dagskrárliðinn Gröfum eftir andlegum gimsteinum sem er á fyrsta hluta samkomunnar Fjársjóðir í orði Guðs. Þeir ganga svo aftur í aðalsalinn eftir að dagskrárhlutanum Leggðu þig fram við að boða trúna er lokið. Þegar myndskeið er til umfjöllunar ættu þeir sem eru í aukasal að horfa og hlusta á umræðurnar þaðan, ef það er mögulegt. Annars gæti leiðbeinandinn sýnt og rætt um myndskeiðið með snjallsíma eða spjaldtölvu.

 18. Myndskeið: Valin myndskeið verða sýnd á þessari samkomu. Myndskeiðin fyrir samkomur í miðri viku eru aðgengileg í JW Library-appinu og eftir ýmsum öðrum leiðum. Stundum mætti sýna myndskeiðin með tillögum að umræðum í samansöfnunum eftir að þau hafa verið sýnd á samkomunni Líf okkar og boðun.