Hoppa beint í efnið

Leiðbeiningar fyrir samkomuna Líf okkar og boðun

Leiðbeiningar fyrir samkomuna Líf okkar og boðun

Efnisyfirlit

1. Samkoman Líf okkar og boðun skal haldin eins og lýst er í eftirfarandi leiðbeiningum og ritinu Líf okkar og boðunvinnubók fyrir samkomur. Bjóða ætti öllum boðberum að taka að sér nemendaverkefni. Aðrir sem sækja reglulega safnaðarsamkomur geta tekið þátt ef þeir eru sammála kenningum Biblíunnar og líf þeirra samræmist kristnum meginreglum. – be bls. 282.

INNGANGUR

  2. Ein mínúta. Eftir söng og bæn segir fundarstjóri samkomunnar fáein orð til að vekja áhuga á því sem er á dagskrá. Fundarstjóri ætti að leggja áherslu á þau atriði sem söfnuðurinn hefur mest gagn af.

FJÁRSJÓÐIR Í ORÐI GUÐS

  3Ræða: Tíu mínútur. Þema og yfirlit yfir tvö eða þrjú aðalatriði sem tiltekin eru í Líf okkar og boðunvinnubók fyrir samkomur. Öldungur eða hæfur safnaðarþjónn flytur ræðuna. Þegar byrjað er að lesa nýja biblíubók er sýnt myndband til að kynna hana. Ræðumaðurinn getur bent á hliðstæður með myndskeiðinu og þemanu. Hann á þó að gæta þess að fara yfir atriðin sem koma fram í vinnubókinni. Eftir því sem tíminn leyfir ætti hann líka að nýta sér myndirnar sem eru sérstaklega hannaðar til stuðnings efninu sem er til umfjöllunar. Hann getur haft viðbótarefni eins lengi og það styður uppbyggingu efnisins í ræðudrögunum.

 4Andlegir gimsteinar: Tíu mínútur. Öldungur eða hæfur safnaðarþjónn sér um þennan dagskrárlið sem er í formi spurninga og svara án inngangs eða niðurlags. Hann ætti að spyrja beggja spurninganna. Hann getur líka ákveðið hvort nauðsynlegt sé að lesa biblíuversin sem vísað er til. Hvert svar ætti ekki að vera lengra en 30 sekúndur.

 5Biblíulestur: Fjórar mínútur. Þetta nemandaverkefni er í höndum bróður. Nemandinn les upp úthlutað efni án inngangs eða niðurlags. Fundarstjóri samkomunnar hjálpar nemendunum að lesa eðlilega, lipurlega, af nákvæmni, með skilningi og réttum merkingaráherslum, raddbrigðum og málhléum. Vegna þess að sum biblíulestrarverkefnin eru styttri og önnur lengri ætti umsjónarmaður samkomunnar Líf okkar og boðun að hugsa um hæfni nemenda þegar þessum verkefnum er úthlutað.

LEGGÐU ÞIG FRAM VIÐ AÐ BOÐA TRÚNA

 6. Fimmtán mínútur. Í þessum hluta samkomunnar fá allir tækifæri til að æfa sig og auka hæfni sína í að boða trúna og kenna. Boðberar ættu að ræða um efnið í tillögunum að umræðum í Líf okkar og boðun – vinnubók fyrir samkomur. En nema annað sé tekið fram geta þeir sjálfir valið spurningu, biblíuvers, spurningu fyrir næstu heimsókn eða sviðsetningu sem á við á staðnum. Boðberar geta ákveðið hvort þeir kynna rit eða sýna myndskeið úr verkfærakistunni ef engar leiðbeiningar eru þar að lútandi. Boðberum til aðstoðar í boðuninni geta tillögurnar að umræðum meðal annars falið í sér atriðið: „Finndu biblíuversið í verkfærakistunni.“ Nemendur geta valið hvort þeir noti þetta atriði í verkefni sínu eða ekki. Vinnubókin setur tímamörk fyrir hvert nemendaverkefni og gefur stundum nánari leiðbeiningar. Nemendur þurfa ekki að bæta við efni til þess eins að fylla upp í tímann. Vel útfærð sýnidæmi gætu endað mínútu fyrr eða meira. Öldungar geta fengið nemendaverkefni eftir aðstæðum. Á dagskránni verður stöku sinnum myndband til umfjöllunar annað en það sem inniheldur tillögur að umræðum. Öldungur eða hæfur safnaðarþjónn á að sjá um slíkt atriði.

 7Myndskeið með tillögum að umræðum: Sýnd verða reglubundið myndskeið með tillögum að umræðum sem rætt verður um. Þessi myndskeið fjalla um fyrstu heimsókn og endurheimsókn. Fundarstjóri samkomunnar Líf okkar og boðun stjórnar þessu atriði.

 8Fyrsta heimsókn: Bróður eða systur er falið að sjá um þetta nemendaverkefni. Aðstoðarmaðurinn ætti að vera af sama kyni eða úr fjölskyldu nemandans. Hann og aðstoðarmaðurinn geta setið eða staðið. Nemandinn ætti að heilsa eins og venja er á svæðinu. Nota ætti hugmyndir úr tillögum að umræðum í Líf okkar og boðun – vinnubók fyrir samkomur sem grunn að samtalinu.

 9Endurheimsókn: Bróður eða systur er falið að sjá um þetta nemendaverkefni. Aðstoðarmaðurinn ætti ekki að vera af gagnstæðu kyni. (km97 5 bls. 2) Nemandinn og aðstoðarmaðurinn geta setið eða staðið. Nemandinn ætti að sýna hvað hægt er að segja þegar farið er í endurheimsókn til einhvers sem sýndi áhuga í fyrstu heimsókn. Nota ætti hugmyndir úr tillögum að umræðum í Líf okkar og boðun – vinnubók fyrir samkomur sem grunn að samtalinu.

 10Biblíunámskeið: Bróður eða systur er falið að sjá um þetta nemendaverkefni. Aðstoðarmaðurinn ætti ekki að vera af gagnstæðu kyni. (km97 5 bls. 2) Nemandinn og aðstoðarmaðurinn geta setið eða staðið. Þetta atriði ætti að sýna hluta úr biblíunámskeiði sem er þegar byrjað. Ekki er þörf á inngangi eða niðurlagi nema nemandinn sé að vinna að þjálfunarlið um annað hvort. Ekki er nauðsynlegt að lesa allt úthlutað efni þótt í lagi sé að gera það. Ef myndband er hluti að efninu ætti að fjalla um það en ekki spila það. Leggja ætti áherslu á góða kennslu.

 11Ræða: Fela skal bróður það verkefni að flytja ræðu fyrir söfnuðinn.

LÍF OKKAR Í KRISTINNI ÞJÓNSUTU

 12. Að söng loknum verður 15 mínútna atriði með einn eða tvo dagskrárliði sem hjálpa áheyrendum að fylgja orði Guðs. Nema annað sé tekið fram má fela öldungum eða hæfum safnaðarþjónum þessi verkefni. Þegar rætt er um þarfir safnaðarins ætti öldungur þó að sjá um það. Þegar verkefnið byggist á grein í Líf okkar og boðun – vinnubók fyrir samkomur getur bróðirinn sem annast það notað viðbótarspurningar til að leggja áherslu á aðalatriði greinarinnar.

  13Safnaðarbiblíunám: Þrjátíu mínútur. Hæfur öldungur á að sjá um þetta verkefni. (Hæfir safnaðarþjónar gætu séð um atriðið ef fáir öldungar eru í söfnuðinum.) Öldungaráðið ákveður hverjir eru hæfir til að stjórna safnaðarbiblíunáminu. Þeir sem eru valdir til þess ættu að koma efninu sem best til skila með því að halda sér innan tímamarka, leggja áherslu á lykilvers og hjálpa viðstöddum að kunna að meta hagnýtt gildi efnisins. Gagnlegar ráðleggingar má finna í leiðbeiningum um stjórn Varðturnsnámsins. Þegar góðri yfirferð yfir úthlutað efni er lokið er engin þörf á að draga námið á langinn. Nota ætti mismunandi stjórnendur og lesara í hverri viku ef það er hægt. Ef fundarstjóri samkomunnar Líf okkar og boðun telur þörf á að stytta námið þarf stjórnandinn að ákveða hvernig hann gerir það. Hann gæti ákveðið að sleppa lestri á sumum greinum.

NIÐURLAGSORÐ

  14. Þrjár mínútur. Fundarstjóri samkomunnar rifjar upp atriði sem voru sérstaklega gagnleg á samkomu kvöldsins. Hann gæti kynnt stuttlega það sem er á dagskrá næstu viku. Ef tími leyfir gæti hann minnt á hvaða nemendur verða með verkefni í næstu viku. Nema annað sé tekið fram á fundarstjóri samkomunnar að lesa upp tilkynningar og nauðsynleg bréf í lok samkomunnar. Ekki á að lesa tilkynningar á sviðinu um hefðbundnar upplýsingar eins og skipulag á boðuninni og þrif heldur nota til þess upplýsingatöfluna. Ef fundarstjórinn sér fram á að tíminn nægir ekki til að lesa upp nauðsynlegar tilkynningar eða bréf ætti hann að biðja bræðurna sem eru með verkefni á samkomunni undir liðnum Líf okkar í kristinni þjónustu að stytta mál sitt eftir þörfum. (Sjá  13. og  17. grein.) Samkomunni lýkur með söng og bæn.

LEGGÐU ÞIG FRAM VIÐ AÐ LESA OG KENNA

 15. Nemendur ættu að hafa Kennslubæklinginn með sér á samkomuna Líf okkar og boðun annað hvort í prentuðu eða rafrænu formi. Fundarstjóri samkomunnar ætti að nota bæklinginn sem grundvöll til að hrósa og gefa ráðleggingar. Nemendur ættu að leggja áherslu á þjálfunarliðinn sem kemur fram innan sviga við hlið verkefnisins í Líf okkar og boðun – vinnubók fyrir samkomur. Liðurinn „Skráðu framfarir“ er ætlaður nemandanum og ætti fundarstjórinn ekki að skrá athugasemdir þar.

HRÓS OG LEIÐBEININGAR

  16. Eftir hvert nemendaverkefni notar fundarstjóri samkomunnar Líf okkar og boðun um það bil mínútu til að hrósa nemandanum og gefa honum leiðbeiningar byggðar á Kennslubæklingnum. Fundarstjórinn nefnir ekki þjálfunarliðinn þegar hann kynnir nemendaverkefnið. Þegar verkefninu er lokið og hann hefur hrósað eftir því sem við á getur hann nefnt þjálfunarliðinn og sýnt fram á hvernig nemandinn stóð sig vel eða nefnt vingjarnlega hvers vegna gæti verið gagnlegt að vinna áfram að sama þjálfunarlið. Fundarstjórinn getur líka nefnt aðra þætti við verkefnið ef hann telur að það gæti gagnast nemandanum eða áheyrendum. Nánari uppbyggilegar leiðbeiningar byggðar á Kennslubæklingnum eða Boðunarskólabókinni um viðeigandi þjálfunarlið eða eitthvað annað má veita nemandanum einslega eftir samkomuna eða síðar. – Sjá frekari leiðbeiningar um hlutverk fundarstjóra samkomunnar Líf okkar og boðun og aðstoðarleiðbeinanda í  grein 17,  22 og  23.

RÆÐUTÍMI

     17Ekkert atriði ætti að fara yfir tíma ekki heldur leiðbeiningar fundarstjórans. Þó svo að ekki sé tiltekið „eða skemur“ í tímasetningu hvers atriðis er engin ástæða til að draga það á langinn ef umfjöllun um efnið er fullnægjandi á skemmri tíma. Stöðva ætti nemendur kurteislega ef þeir fara fram yfir tímamörkin. Ef aðrir þátttakendur fara fram yfir tímann ætti aðstoðarleiðbeinandinn að ræða við þá einslega. (Sjá  grein 23.) Öll samkoman ásamt söngvum og bænum á að taka 1 klukkustund og 45 mínútur.

HEIMSÓKN FARANDHRIÐIS

 18. Þegar farandhirðir heimsækir söfnuðinn á dagskráin að fara fram eins og lýst er í vinnubókinni Líf okkar og boðun en með eftirfarandi undantekningum: Safnaðarbiblíunámið fellur niður og í staðinn flytur farandhirðirinn 30 mínútna þjónusturæðu. Fyrir þjónusturæðuna rifjar fundarstjóri upp helstu atriði samkomunnar, minnist á það sem verður á dagskrá í næstu viku, les nauðsynlegar tilkynningar og bréf og kynnir síðan farandhirðinn. Eftir þjónusturæðuna lýkur farandhirðirinn samkomunni með söng að eigin vali. Hann getur boðið öðrum bróður að ljúka með bæn. Ekki á að flytja nemendaræður á tungumáli safnaðarins í öðrum kennslustofum í heimsókn farandhirðis. Hópur getur haldið samkomur sínar meðan á heimsókn farandhirðis stendur í umsjónarsöfnuðinum. Hópurinn sameinast hins vegar söfnuðinum fyrir þjónusturæðu farandhirðisins.

MÓTSVIKA

 19. Engar safnaðarsamkomur eru haldnar í vikunni sem svæðis- eða umdæmismót eru haldin. Safnaðarmenn ættu að fara yfir samkomuefnið sem er á dagskrá annaðhvort einir eða með fjölskyldunni.

MINNINGARHÁTÍÐARVIKAN

 20. Samkoman Líf okkar og boðun er ekki haldin þegar minningarhátíðin er á virkum degi. Að sjálfsögðu er samansöfnun daginn sem minningarhátíðin er haldin.

UMSJÓNARMAÐUR SAMKOMUNNAR LÍF OKKAR OG BOÐUN

 21. Öldungaráðið velur öldung til að hafa umsjón með samkomunni Líf okkar og boðun. Hann sér um að samkoman sé vel skipulögð og haldin í samræmi við þessar leiðbeiningar. Hann þarf að eiga góð samskipti við aðstoðarleiðbeinandann. Þegar umsjónarmaður samkomunnar fær í hendur Líf okkar og boðun – vinnubók fyrir samkomur á hann að úthluta öllum verkefnum fyrir samkomuna í miðri viku fyrir tveggja mánaða tímabilið. (Sjá  greinar 2–14.) Hann úthlutar bæði nemendaverkefnum og hinum verkefnunum. Hann felur líka bræðrum fundarstjórn sem öldungaráðið hefur samþykkt til þess. Úthluta skal verkefnum að minnsta kosti þrem vikum áður en þau eru á dagskrá. Nota skal eyðublaðið Verkefni á samkomunni Líf okkar og boðun (S-89) til að úthluta nemendaverkefnum. Umsjónarmaður samkomunnar Líf okkar og boðun sér til þess að dagskrá fyrir alla samkomuna verði sett á upplýsingatöfluna. Öldungaráðið getur valið annan öldung eða safnaðarþjón til að aðstoða hann. Þó eiga aðeins öldungar að úthluta verkefnum sem eru ekki nemendaverkefni.

FUNDARSTJÓRI SAMKOMUNNAR LÍF OKKAR OG BOÐUN

  22. Fundarstjóri er valinn fyrir hverja viku til að stýra samkomunni Líf okkar og boðun. (Ef öldungar eru fáir má eftir þörfum nota hæfa safnaðarþjóna.) Hann ber ábyrgð á að undirbúa inngangs- og niðurlagsorð og stýra umræðum um myndskeið með tillögu að umræðum. Hann kynnir líka alla dagskrárliðina. Ef öldungaráðið er fámennt má vera að hann annist fleiri kennsluverkefni á samkomunni, sérstaklega þau sem eru með myndskeiði sem er sýnt án þess að umræður fari fram. Athugasemdir hans milli atriða ættu að vera mjög stuttar. Öldungaráðið ákveður hvaða öldungar séu hæfir til að fara með þetta hlutverk. Öldungarnir sem valdir eru ættu yfirleitt að skiptast á að vera fundarstjórar. Ef aðstæður leyfa mætti umsjónarmaður samkomunnar vera fundarstjóri oftar en hinir öldungarnir sem valdir eru. Ef öldungur er hæfur til að stjórna safnaðarbiblíunáminu er hann líklega einnig hæfur til að vera fundarstjóri á samkomunni. Hafið þó í huga að öldungurinn sem er fundarstjóri á samkomunni ætti að gefa þeim sem eru með nemendaverkefni gagnlegar leiðbeiningar á kærleiksríkan hátt. Fundarstjórinn ætti einnig að sjá til þess að samkomunni ljúki á réttum tíma. (Sjá  14. og  17. grein.) Ef fundarstjórinn vill og það er pláss má hafa hljóðnema á hljóðnemastandi á sviðinu sem hann notar til að kynna næsta dagskrárlið meðan bróðirinn sem sér um það verkefni er að koma sér fyrir á sviðinu. Eins getur verið að fundarstjórinn vilji sitja við borð meðan nemandi sér um biblíulesturinn og verkefni eru flutt í Leggðu þig fram við að boða trúna. Það getur sparað tíma.

AÐSTOÐARLEIÐBEINANDI

   23. Ef þess er kostur er æskilegt að velja öldung sem er reyndur ræðumaður í þetta hlutverk. Aðstoðarleiðbeinandinn leiðbeinir einslega og eftir þörfum þeim öldungum og safnaðarþjónum sem eru með verkefni á sviðinu. Þetta gildir um verkefni á samkomunni Líf okkar og boðun, opinbera fyrirlestra og að stjórna eða lesa í Varðturnsnáminu eða safnaðarbiblíunáminu. (Sjá  17. grein.) Ef margir öldungar í söfnuðinum eru færir ræðumenn og kennarar geta þeir sinnt þessu verkefni eitt ár í senn. Aðstoðarleiðbeinandinn þarf ekki að gefa leiðbeiningar eftir hvert einasta verkefni.

FLEIRI KENNSLUSTOFUR

 24. Ef nógu margir nemendur eru skráðir má vera með fleiri kennslustofur. Í hverri kennslustofu ætti að vera hæfur leiðbeinandi, helst öldungur. Ef þörf krefur má fela mjög hæfum safnaðarþjóni að annast þetta verkefni. Öldungaráðið á að ákveða hverjir fara með þetta verkefni og hvort leiðbeinendur skiptist á eða ekki. Leiðbeinandinn á að fylgja leiðbeiningunum í  16. grein. Ef kennt er í fleiri kennslustofum á að biðja nemendur að ganga til sinnar kennslustofu eftir dagskrárliðinn Andlegir gimsteinar sem er á fyrsta hluta samkomunnar Fjársjóðir í orði Guðs. Þeir ganga svo aftur í aðalsalinn eftir að dagskrárhlutanum Leggðu þig fram við að boða trúna er lokið. Þegar myndskeið er til umfjöllunar ættu þeir sem eru í aukasal að horfa og hlusta á umræðurnar þaðan ef það er mögulegt. Annars gæti leiðbeinandinn sýnt og rætt um myndskeiðið með snjallsíma eða spjaldtölvu.

MYNDSKEIÐ

 25. Valin myndskeið verða sýnd á þessari samkomu. Myndskeiðin fyrir samkomur í miðri viku eru aðgengileg í JW Library®-appinu og eftir ýmsum öðrum leiðum. Stundum mætti sýna myndskeiðin með tillögum að umræðum í samansöfnunum.