Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Opisina ken Impormasion iti Panagpasiar

Naimpusuan nga awisendaka nga agpasiar kadagiti opisina ken pagimprentaanmi. Ammuem ti adres ken oras ti panagpasiar.

 

Central African Republic

58 rue du Stade Boganda

BANGUI

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

+236 21-61-20-70

+236 21-61-89-25

+236 70-11-08-00

Panagpasiar

Lunes agingga iti Biernes

8:00 a.m. agingga iti 11:00 a.m.

Kapautna 1 oras

Trabaho iti Opisina

Mangimatmaton iti trabaho a panangisuro iti Biblia dagiti Saksi ni Jehova kasta met iti panagibangon kadagiti Kingdom Hall iti Central African Republic ken Chad. Agipatpatarus kadagiti literatura a naibatay iti Biblia iti lengguahe a Sango ken pito a dadduma pay a lengguahe.

Agi-download iti tour brochure.