Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Apay nga Adalem ti Biblia?

Apay nga Adalem ti Biblia?

Ammuem no kasano a matulongannaka ti Biblia a mangbirok kadagiti sungbat dagiti napapateg a saludsod iti biag.