Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Oktubre 17-23

PROVERBIO 12-16

Oktubre 17-23
 • Kanta 69 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

 • Ti Sirib Ket Nasaysayaat Ngem Balitok”: (10 min.)

  • Pr 16:16, 17—Ti masirib a tao adalen ken iyaplikarna ti Sao ti Dios (w07 7/15 8)

  • Pr 16:18, 19—Ti masirib a tao iwaksina ti panagpannakkel ken kinatangsit (w07 7/15 8-9)

  • Pr 16:20-24—Ti masirib a tao usarenna ti panagsaona a tumulong iti dadduma (w07 7/15 9-10)

 • Panagkali iti Naespirituan a Gameng: (8 min.)

  • Pr 15:15—Kasanotayo nga agbalin a naragragsak? (g 11/13 16)

  • Pr 16:4—Ania ti kayat a sawen ti sasao nga “inaramid ni Jehova [ti nadangkes] maipaay iti panggepna”? (w07 5/15 18-19)

  • Ania ti maadalko iti panagbasa iti Biblia ita a lawas maipapan ken Jehova?

  • Ania dagiti punto iti panagbasa iti Biblia ita a lawas a mausarko iti ministerio?

 • Panagbasa iti Biblia: (4 min. wenno awan pay) Pr 15:18–16:6

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

 • Damo a Pannakisarita: (2 min. wenno awan pay) Jn 11:11-14—Isuro ti Kinapudno. Awisen ti indibidual nga umatender iti gimong iti ngudo ti lawas.

 • Panagsarungkar: (4 min. wenno awan pay) Ge 3:1-6; Ro 5:12—Isuro ti Kinapudno. Awisen ti indibidual nga umatender iti gimong iti ngudo ti lawas.

 • Panangyadal iti Biblia: (6 min. wenno awan pay) bh 191 ¶18-19—Awisen ti iyad-adalan nga umatender iti gimong.

PANAGBIAG KAS KRISTIANO