Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mayo 1-7

JEREMIAS 32-34

Mayo 1-7
 • Kanta 138 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

 • Maysa a Tanda a Maisubli ti Israel”: (10 min.)

  • Jer 32:6-9, 15—Binilin ni Jehova ni Jeremias a gumatang iti talon kas maysa a tanda nga isublinto ni Jehova ti Israel (it-1 164 ¶7)

  • Jer 32:10-12—Sinurot ni Jeremias ti amin nga umiso a legal a proseso para iti dayta a transaksion (w07 3/15 11 ¶3)

  • Jer 33:7, 8—Inkari ni Jehova a ‘gugoranna,’ wenno dalusanna dagiti agbabbabawi a kautibo (jr 152 ¶22-23)

 • Panagkali iti Naespirituan a Gameng: (8 min.)

  • Jer 33:15—Asino ti “tarubong” maipaay ken David? (jr 173 ¶10)

  • Jer 33:23, 24—Ania “ti dua a pamilia” a naibaga ditoy? (w07 3/15 11¶4)

  • Ania ti nasursuroyo maipapan ken Jehova iti panagbasa iti Biblia ita a lawas?

  • Ania pay dagiti nasarakanyo a naespirituan a gameng iti panagbasa iti Biblia ita a lawas?

 • Panagbasa iti Biblia: (4 min. wenno awan pay) Jer 32:1-12

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

 • Kanta 6

 • Lokal a Kasapulan: (15 min.) Kas opsion, pagsasaritaan dagiti masursuro iti Tinawen a Libro. (yb16 67-71)

 • Panagadal ti Kongregasion iti Biblia: (30 min.) kr kap. 12 ¶1-8, ken ti kahon a “Sipapakumbaba a Nagpailinteg

 • Repaso ken Dagiti Maadal iti Sumaruno a Lawas (3 min.)

 • Kanta 23 ken Kararag