Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | 1 TIMOTEO 4-6

Debosion iti Dios Kontra Kinabaknang

Debosion iti Dios Kontra Kinabaknang

6:6-10

Kasano nga ipakita dagiti sumaganad a teksto a naragragsaktayo no iyun-unatayo ti debosiontayo iti Dios imbes a ti kinabaknang?

Apay a ditay mapaggiddan ti debosion iti Dios ken kinabaknang? (Mt 6:24)