Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Disiembre 3-9

ARAMID 9-11

Disiembre 3-9
 • Kanta 115 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

 • Nagbalin a Naregta a Saksi ti Dati a Nauyong a Manangidadanes”: (10 min.)

  • Ara 9:1, 2​—Siraranggas nga indadanes ni Saulo dagiti adalan ni Jesus (bt 60 ¶1-2)

  • Ara 9:15, 16​—Ni Saulo ket napili a mangsaksi maipapan ken Jesus (w16.06 7 ¶4)

  • Ara 9:20-22​—Nagbalin ni Saulo a naregta a saksi (bt 64 ¶15)

 • Panagkali iti Naespirituan a Gameng: (8 min.)

  • Ara 9:4​—Apay a dinamag ni Jesus ken Saulo: “Apay nga idaddadanesnak?” (bt 60-61 ¶5-6)

  • Ara 10:6​—Apay a makapainteres ti panagdagus ni apostol Pedro iti maysa nga agkurkurti iti lalat? (“Simon, maysa nga agkurkurti iti lalat” study note iti Ara 10:6, mwbr18.12​—nwtsty)

  • Ania ti nasursuroyo maipapan ken Jehova iti panagbasa iti Biblia ita a lawas?

  • Ania pay dagiti nasarakanyo a naespirituan a gameng iti panagbasa iti Biblia ita a lawas?

 • Panagbasa iti Biblia: (4 min. wenno awan pay) Ara 9:10-22

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

 • Kanta 58

 • Lokal a Kasapulan: (8 min.)

 • Dagiti Nagapuanan ti Organisasion: (7 min.) Ipabuya ti video a Dagiti Nagapuanan ti Organisasion para iti Disiembre.

 • Panagadal ti Kongregasion iti Biblia: (30 min.) jy kap. 44

 • Repaso ken Dagiti Maadal iti Sumaruno a Lawas (3 min.)

 • Kanta 59 ken Kararag