Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Agosto 29–Septiembre 4

SALMO 110-118

Agosto 29–Septiembre 4
 • Kanta 61 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

 • Ania ti Isupapakko ken Jehova?”: (10 min.)

  • Sal 116:3, 4, 8—Insalakan ni Jehova ti salmista manipud ken patay (w87 3/15 24 ¶5)

  • Sal 116:12—Kayat ti salmista nga ipakita ti panagyamanna ken Jehova (w09 7/15 29 ¶4-5; w98 12/1 24 ¶3)

  • Sal 116:13, 14, 17, 18—Determinado ti salmista a mangaramid iti amin nga annongenna ken Jehova (w10 4/15 27, kahon)

 • Panagkali iti Naespirituan a Gameng: (8 min.)

  • Sal 110:4—Ania ti ‘sapata’ a natukoy iti daytoy a teksto? (w14 10/15 11 ¶15-17; w06 9/1 13-14 ¶7)

  • Sal 116:15—Iti palawag ti pumpon, apay a saan rumbeng nga usaren daytoy a teksto iti tao a natay? (w12 5/15 22 ¶2)

  • Ania ti maadalko iti panagbasa iti Biblia ita a lawas maipapan ken Jehova?

  • Ania dagiti punto iti panagbasa iti Biblia ita a lawas a mausarko iti ministerio?

 • Panagbasa iti Biblia: (4 min. wenno awan pay) Sal 110:1–111:10

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

 • Damo a Pannakisarita: (2 min. wenno awan pay) ll 16—Mangibati iti pagsaritaan para iti panagsarungkar.

 • Panagsarungkar: (4 min. wenno awan pay) ll 17—Mangibati iti pagsaritaan iti sumaganad a panagsarungkar.

 • Panangyadal iti Biblia: (6 min. wenno awan pay) bh 179-181 ¶17-19—Tulongan ti iyad-adalan a mangpanunot no kasanona a mayaplikar ti naadalna.

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

 • Kanta 82

 • Isuro ti Kinapudno”: (7 min.) Pagsasaritaan.

 • Espesial a Kampania a Panagiwaras iti Pagwanawanan iti Septiembre”: (8 min.) Pagsasaritaan. Ipabuya ti umuna a video a pagtuladan a presentasion para iti Septiembre, sa pagsasaritaan dagiti napapateg a punto. Paregtaen dagiti kakabsat a makipaset iti kampania ken ag-auxiliary pioneer.

 • Panagadal ti Kongregasion iti Biblia: (30 min.) ia kap. 23 ¶1-14

 • Repaso ken Dagiti Maadal iti Sumaruno a Lawas (3 min.)

 • Kanta 144 ken Kararag

  Palagip: Patokarenyo iti maminsan ti musika sakbay a makanta ti baro a kanta.