Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Abril 22-28

1 CORINTO 14-16

Abril 22-28
  • Kanta 22 ken Kararag

  • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

  • Kanta 69

  • Lokal a Kasapulan: (15 min.)

  • Panagadal ti Kongregasion iti Biblia: (30 min.) jy kap. 63

  • Repaso ken Dagiti Maadal iti Sumaruno a Lawas (3 min.)

  • Kanta 103 ken Kararag