Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Workbook iti Gimong a Panagbiag ken Ministerio  |  Abril 2016

Abril 25–Mayo 1

JOB 33-37

Abril 25–Mayo 1
 • Kanta 50 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

 • Ti Pudno a Gayyem Mangipaay iti Makapabileg a Balakad”: (10 min.)

  • Job 33:1-5—Impakita ni Eliu ti panagraem ken Job (w95 2/15 29 ¶2-4)

  • Job 33:6, 7—Ni Eliu ket napakumbaba ken naasi (w95 2/15 29 ¶2-4)

  • Job 33:24, 25—Pinaregta ni Eliu ni Job uray bayat a mangbalbalakad (w11 4/1 23 ¶3; w09 4/15 4 ¶8)

 • Panagkali iti Naespirituan a Gameng: (8 min.)

  • Job 33:24, 25—Ania ti mabalin a tuktukoyen ni Eliu a “subbot”? (w11 4/1 23 ¶3-5)

  • Job 34:36—Agingga iti ania a nasubok ni Job, ken ania ti maadaltayo iti dayta? (w94 11/15 17 ¶10)

  • Ania ti maadalko iti panagbasa iti Biblia ita a lawas maipapan ken Jehova?

  • Ania dagiti punto iti panagbasa iti Biblia ita a lawas a mausarko iti ministerio?

 • Panagbasa iti Biblia: Job 33:1-25 (4 min. wenno awan pay)

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

 • Damo a Pannakisarita: Itukon ti imbitasion para iti 2016 a rehional a kombension nga usaren ti pagtuladan a presentasion. (2 min. wenno awan pay)

 • Panagsarungkar: fg leksion 12 ¶4-5—Idemostra no kasano a sarungkaran ti maysa nga immawat iti imbitasion iti kombension. Mangibati iti pagsaritaan iti sumaganad a panagsarungkar. (4 min. wenno awan pay)

 • Panangyadal iti Biblia: jl leksion 11—Paregtaen ti iyad-adalan a tumabuno iti mapaspasungadan a kombension. (6 min. wenno awan pay)

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

 • Kanta 124

 • Palagip iti Kombension”: (8 min.) Palawag. Ipabuya ti video a Palagip iti Kombension. Paregtaen ti amin a siguraduenda a matabunuanda ti tallo nga aldaw. Dakamaten dagiti lokal nga urnos para iti kampania a panagibunong iti imbitasion.

 • Lokal a kasapulan: (7 min.)

 • Panagadal ti Kongregasion iti Biblia: ia kap. 14 ¶1-13 (30 min.)

 • Repaso ken Dagiti Maadal iti Sumaruno a Lawas (3 min.)

 • Kanta 21 ken Kararag