Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

‘Awan Duadua a Pinagbalin ti Dios kas Apo ken Kristo’ (Paset I)

‘Awan Duadua a Pinagbalin ti Dios kas Apo ken Kristo’ (Paset I)

Ania ti nangkombinsir kenka a pinagbalin ti Dios ni Jesus kas Apo ken Kristo? Lagipem dagiti nakaskasdaaw nga ebidensia.