Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Video ti Introduksion Kadagiti Libro ti Biblia

Introduksion iti Esdras

Introduksion iti Esdras

Ammuem dagiti napateg nga impormasion maipapan iti libro ti Biblia nga Esdras, maysa a salaysay ti pudno a panagdaydayaw idiay Jerusalem kalpasan a nawayawayaanda iti Babilonia.