Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion iti Zacarias

Introduksion iti Zacarias

Pakabuklan ti padto ni Zacarias, a pakairamanan dagiti detalye maipapan iti iyaay, pannakaliput, ken ipapatay ti Mesias.