Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Video ti Introduksion Kadagiti Libro ti Biblia

Introduksion iti Nehemias

Introduksion iti Nehemias

Ammuem dagiti napateg nga impormasion maipapan iti libro ti Biblia a Nehemias, maysa a salaysay maipapan iti pannakaibangon manen ti Jerusalem kalpasan a nawayawayaanda manipud iti Babilonia.