Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion iti Juan

Introduksion iti Juan

Ababa a pakabuklan ti libro a Juan, salaysay a mangitampok iti ayat ti Dios.