Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion iti 2 Pedro

Introduksion iti 2 Pedro

Ti ababa a pakabuklan ti 2 Pedro paregtaennatayo bayat nga ur-urayentayo ti panungpalan ti agdama a sistema ti bambanag.