Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

ADALEN 9

Umiso a Panagusar iti Visual Aid

Umiso a Panagusar iti Visual Aid

Kasanom nga usaren ti ladawan wenno dadduma pay a visual aid tapno matulongam dagiti agdengdengngeg a mangtarus kadagiti kangrunaan a punto?