Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

ADALEN 10

Agbaliwbaliw a Boses

Agbaliwbaliw a Boses

Ania ti epektona kadagiti agdengdengngeg no baliwbaliwam ti kapigsa, tono, ken kapartak ti panagsaom?