Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

Agbalinka a Gayyem ni Jehova (orihinal a kanta)

OPSION ITI PANAGI-DOWNLOAD