Mapan iti linaonna

Nailadawan nga Estoria ti Biblia

Sinalbar ni Jose ti Adu a Biag

I-download daytoy nga estoria ken basaenyo ti maipapan ken Jose, nga inusar ti Dios a mangsalbar iti intero a nasion.