Mapan iti linaonna

NAILADAWAN NGA ESTORIA TI BIBLIA

Ti Nasantuan nga Espiritu Pinabilegna ni Samson

Ania ti makagapu a ni Samson ti kapipigsaan a tao a nagbiag? Basaem ti nailadawan nga estoria online wenno iti nai-print a PDF.