Mapan iti linaonna

BIBLE CARD

Rahab

I-download daytoy a Bible card, ken ammuem ti maipapan ken Rahab, a situtured a nangilemmeng iti dua nga Israelita nga espia. I-print, kartiben, kulpien, sa idulin.