Mapan iti linaonna

BIBLE CARD

Manoah

I-download daytoy a Bible card, ken ammuem ti maipapan ken Manoa, ti ama ti maysa kadagiti kapigsaan a nagbiag a tao. I-print, kartiben, kulpien, sa idulin.