Mapan iti linaonna

Bible Card

Josias

I-download-mo daytoy a Bible card, ken ammuem ti maipapan ken ni Josias. Iyimprentam, kartibem, sa idulinmo.